Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

P 20/2012 Os-1648/12 , Stran 494
P 20/2012 Os-1648/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožečih strank Bogdan Milič, Miliči 2, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznano kje živeči dediči članov Milič zadruge, Miliči 1, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice pcto 1.900,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 10. februarja 2012 sklenilo: Neznano kje živečim dedičem članov Milič zadruge, Miliči 1, Adlešiči, in nato na neznanem naslovu, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznano kje živeče dediče članov Milič zadruge, Miliči 1, Adlešiči, in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 10. 2. 2012