Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

SV 120/2012 Ob-1839/12 , Stran 493
SV 120/2012 Ob-1839/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka SV 120/2012; DK 1/2012 z dne 5. 3. 2012, sta bili nepremičnini, stanovanje številka 2, v 2. nadstropju in stanovanje številka 5, v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Kacova ulica 3, 2000 Maribor, zgrajene na parceli št. 1888/0 katastrska občina 657-Maribor-grad; last dolžnika – zastavitelja Marka Ogorevc, do celote; zastavljeni v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 24. 3. 2027.