Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

SV 130/2012 Ob-1838/12 , Stran 493
SV 130/2012 Ob-1838/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 130/2012 z dne 6. 3. 2012, je bila nepremičnina z ident. št. 2175-1378-4, stanovanje št. 4 večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 7, stoječe na parc. št. 1232/2, k.o. 2175 Jesenice, last zastavitelja Nihada Kurbegovića, Blejska Dobrava 89, 4273 Blejska Dobrava, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3. 2012, zastavljeno v korist upnika Posojilnica-Bank Št. Jakob v Rožu, r.z.z.o.j., EMŠ: 1870769000, Št. Jakob v Rožu 14, 9184-Št. Jakob, Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.