Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

SV 296/2012 Ob-1805/12 , Stran 493
SV 296/2012 Ob-1805/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 296/2012 z dne 3. 2. 2012 je nepremičnina, ID znak 678-1342-75, posamezni del številka 75 v stavbi številka 1342, katastrska občina 678 Spodnje Radvanje, ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje številka 89, v II. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Knafelčeva ulica 034, Maribor in je last zastavnih dolžnikov Simone Bizjak, EMŠO 2410975505236, stanujoča Šolska ulica 016, Slovenska Bistrica in Korošec Daniela, EMŠO 0405974500019, stanujoč Šolska ulica 016, 2310 Slovenska Bistrica, za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi originalne overjene menjalne pogodbe opr. št. SV 220/2012 z dne 15. 2. 2012, sklenjene med Bizjak Majdico, Bizjak Rajko Dragom, Bizjak Simono in Korošec Danielom, pri čemer je izvirnik citirane menjalne pogodbe priloga tega notarskega zapisa, zastavljeno v korist SKB banka d.d. Ljub­ljana, Ajdovščina 004, Ljub­ljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 42.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost