Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

SV 120/12 Ob-1801/12 , Stran 493
SV 120/12 Ob-1801/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 120/12 z dne 2. 3. 2012, je bila nepremičnina z ident. št. 2175-1014-10, stanovanje Cesta 1. maja 26B, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 802/8, parc. št. 802/9, parc. št. 806/2, parc. št. 804/14 in parc. št. 804/7, vse k.o. 2175 Jesenice, last zastavitelja Mithada Sadikovića, Cesta 1. maja 26 B, 4270 Jesenice, zastavljena v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljub­ljana, matična številka: 5448557000, s sedežem v Ljub­ljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost