Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

SV 204/12 Ob-1780/12 , Stran 493
SV 204/12 Ob-1780/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 204/12, opr. št. DK 09/12 z dne 17. 2. 2012, je bilo stanovanje v I. nadstropju, v izmeri 34,20 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu Cankarjeva ul. 4, 6000 Koper, stavba stoječa na parc. št. 365, vpisana v zk. vl. 737, k.o. Koper je vknjižena hipoteka za zavarovanje terjatve v višini 110.000,00 EUR glavnice s pp, z obr. mero sestavljeno iz 6 m Euribor-ja + 2,50 % letno, z zapadlostjo 29. 2. 2032 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o stanovanjskem kreditu št. 03-53-403606 z dne 17. 2. 2012 s klavzulo izvršljivosti.