Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1732/12 , Stran 491
Ob-1732/12
Likvidacijski upravitelj družbe Labod IN d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Labod IN d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljub­ljana, je dne 15. 2. 2012 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Vinko Krizmanič. 3. Okrožno sodišče v Ljub­ljani je s sklepom opr. št.: Srg 2012/7389 z dne 21. 2. 2012 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Labod IN d.o.o. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Labod IN d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Labod IN d.o.o. – v likvidaciji, Dalmatinova 2, 1000 Ljub­ljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Labod IN d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Labod IN d.o.o. – v likvidaciji Likvidacijski upravitelj Vinko Krizmanič