Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1812/12 , Stran 471
Ob-1812/12
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto objavlja prosta delovna mesta: 1. predstojnika internega oddelka, 2. predstojnika ginekološko-porodniškega oddelka, 3. predstojnika otroškega oddelka, 4. predstojnika dermatovenerološkega oddelka, 5. predstojnika infekcijskega oddelka, 6. predstojnika otorinolaringološkega oddelka, 7. predstojnika očesnega oddelka, 8. predstojnika cetralnega laboratorija, 9. predstojnika lekarne, 10. vodje službe za fizioterapijo. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje: od 1. do 7. točke: – univerzitetna izobrazba medicinske stroke, – opravljena specializacija s področja dejavnosti, – 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu, – veljavna licenca za opravljanje dela zdravnika specialista; pod 8. točko: – univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, – opravljena specializacija medicinske biokemije, – 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu; pod 9. točko: – univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, – opravljena specializacija s področja dejavnosti, – 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu; pod 10. točko: – visoka strokovna izobrazba zdravstvene usmeritve – smer fizioterapija, – 5 let delovnih izkušenj. Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti program dela oziroma razvoja organizacijske enote. Delevce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega direktorja zavoda za mandatno dobo 4 let. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom: »Za razpis – Predstojnik – ne odpiraj!«, na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto