Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1811/12 , Stran 471
Ob-1811/12
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto razpisuje prosta delovna mesta: 1. glavno medicinsko sestro kirurškega oddelka, 2. glavno medicinsko sestro centralnega operacijskega bloka, 3. glavno medicinsko sestro internega oddelka, 4. glavno medicinsko sestro ginekološko-porodniškega oddelka, 5. glavno medicinsko sestro pljučnega oddelka, 6. glavno medicinsko sestro otroškega oddelka, 7. glavno medicinsko sestro infekcijskega oddelka, 8. glavno medicinsko sestro otorinolaringološkega oddelka, 9. glavno medicinsko sestro očesnega oddelka, 10. glavna medicinska sestra anesteziološkega oddelka, 11. vodja centra centralne sterilizacije, 12. glavni radiološki inženir radiološkega oddelka. Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – visokošolska izobrazba ustrezne smeri, – opravljen strokovni izpit, – 5 let delovnih izkušenj v bolnišnici, – veljavna licenca za opravljanje dela. Kandidati morajo predložiti program dela oziroma razvoja organizacijske enote. Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor po predhodnem mnenju pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege za mandatno dobo 4 let. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom: »Za razpis-GMS – Ne odpiraj!«, na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto

AAA Zlata odličnost