Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1810/12 , Stran 471
Ob-1810/12
Svet Vrtca Medvode, Ostrovrharjeva ul. 2, 1215 Medvode razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), in sicer: – da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca v vrtcu, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in – opravljen ravnateljski izpit. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda), o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom vodenja zavoda za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Medvode, Ostrovrharjeva ulica 2, 1215 Medvode, s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja«. Vse priložene fotokopije morajo biti overjene. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Medvode