Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 25/2012 Ob-1809/12 , Stran 471
Št. 25/2012 Ob-1809/12
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca, Prežihova 8, Ljub­ljana, na podlagi Sklepa zavoda z dne 1. marca 2012 razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let. Predvideni začetek dela: 1. septembra 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje izkušnje, kratek življenjepis) pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljub­ljana, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana