Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 99/2012 Ob-1806/12 , Stran 471
Št. 99/2012 Ob-1806/12
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05), Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Medvode (Ur. l. RS, št. 5/99) in Statutom Zdravstvenega doma Medvode ter sklepom Sveta zavoda z dne 28. 2. 2012, razpisuje prosto delovno mesto direktorja Zdravstvenega doma za 4-letni mandat. Direktor opravlja poleg zadev s svojega delovnega področja tudi delo na ustreznem delovnem mestu iz svoje stroke. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje: – univerzietna izobrazba medicinske smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – poznavanje področja dela zavoda, – sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu, – izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti. Pisne ponudbe z – dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o končani univerzitetni izobazbi medicinske smeri, licenco Zdravniške zbornice, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti), – izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje svetu zavoda ZD Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc, – kratkim življenjepisom in – programom dela oziroma razvoja ZD naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode (Za razpisno komisijo). O izboru bomo kandidate obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Zdravstveni dom Medvode