Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1785/12 , Stran 470
Ob-1785/12
Svet zavoda Osnovne šole Šentvid, Prušnikova ulica 98, Ljub­ljana Šentvid, na podlagi sklepa Sveta zavoda dne, 29. 2. 2012, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64//09, 65/09 in 20/11). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2012. Izbran kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja bivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljete v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šentvid, Prušnikova ulica 98, 1210 Ljub­ljana Šentvid, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Šentvid