Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1783/12 , Stran 470
Ob-1783/12
Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, Ptuj, razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda, številka 8-13/2008 z dne 27. 2. 2012, delovno mesto direktorja/direktorice zavoda. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, predpisanih v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 s spremembami) izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo v skladu z zakonom, – pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, – pripraviti mora program zavoda za petletni mandat. Kandidati/tke naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom, pošljejo v osmih dneh od dneva objave na naslov: Svet Doma upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, s pripisom »razpis za direktorja/direktorico.« Kandidati/tke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Dom upokojencev Ptuj