Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1770/12 , Stran 469
Ob-1770/12
Svet Vrtca Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljub­ljana, na podlagi sklepa seje Sveta vrtca z dne 27. 2. 2012 razpisuje delovno mesto ravnateja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni pričetek dela je 1. 9. 2012. Pisne prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom in dokazilu o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter programom vodenja zavoda, pošljite v zaprti ovojnici, najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet vrtca Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljub­ljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja.« Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Hansa Christiana Andersena

AAA Zlata odličnost