Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 6/2012 Ob-1764/12 , Stran 469
Št. 6/2012 Ob-1764/12
Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje razpisuje na podlagi 23. člena Statuta javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje in sklepa 4. redne seje z dne 28. 2. 2012 delovno mesto direktorja zavoda (m/ž). – s polnim delovnim časom, – za mandatno dobo štirih let (1. 8. 2012–31. 7. 2016). Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje iz 24. člena statuta, ki so naslednji: – da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, – da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – da prijavi na razpis obvezno priloži program dela za obdobje štirih let, – da je državljan Republike Slovenije. Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, je 8 dni od dneva objave. Kandidati naj prijavo, opremljeno z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela zavoda, pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako »Za razpis«, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, razpisna komisija, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje. Kandidate se obvesti v 15 dneh od izbire (po soglasju vseh treh občin).
Zasavske lekarne Trbovlje