Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 02004 Ob-1747/12 , Stran 469
Št. 02004 Ob-1747/12
Svet zavoda Koroškega doma starostnikov Dravograd, Črneče 146, na podlagi 56. oziroma 57. člena Zakona o socialnem varstvu ter 34., 35. in 36. člena Statuta Koroškega doma starostnikov Dravograd, razpisuje delovno mesto direktorja zavoda. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in pogoje določene z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07). Od kandidata/ke se pričakuje, da ima vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi. K pisni prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev (potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva) ter vizijo razvoja Koroškega doma starostnikov Dravograd. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Koroškega doma starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd, z oznako »prijava na razpis direktorja«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri kandidata.
Koroški dom starostnikov Dravograd