Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 610-0001/2012 Ob-1819/12 , Stran 463
Št. 610-0001/2012 Ob-1819/12
Občina Mozirje na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 25/09 in 9/2010), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje za leto 2012
1. Predmet javnega razpisa: predlog javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulturne dejavnosti v letu 2012, ki jih bo Občina Mozirje sofinancirala iz občinskega proračuna. 2. Višina razpisanih sredstev: v Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 23/11), je za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti zagotovljenih 8.700,00 EUR. 3. Prijava na razpis Na razpis se lahko prijavijo: – društva, – samostojni izvajalci na področju kulture, – zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Mozirje. Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Mozirje, – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih (velja za društva), – vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, – aktivno delujejo najmanj eno leto. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občine Mozirje in na spletni strani Občine Mozirje: http://www.mozirje.si. Prijave na javni razpis dostavite osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis kultura 2012«, na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, do 10. 4. 2012, in sicer do 12. ure. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni s sklepom. 4. Končna določila Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri financiranja. V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Občina Mozirje