Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 430-1482/2011/20 Ob-1807/12 , Stran 436
Št. 430-1482/2011/20 Ob-1807/12
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1482/2011, za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v letih 2012/2013, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 86/11, pod objavo Ob-5136/11, z dne 28. 10. 2011, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub­ljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca, ki bo izvajal projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. Projekt obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, v obliki namestitve v varni prostor v primeru, ko se žrtev odloči za sodelovanje v kazenskem postopku trgovine z ljudmi, ki vsebuje: – ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, – psihološko pomoč, – 24-urno dosegljivost po telefonu za žrtve, – pomoč pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 – ZTuj-2), – pomoč pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, – prevajalske storitve in tolmačenje, če je potrebno, – pomoč, ki zagotavlja, da so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in obravnavani v celotnem kazenskem postopku proti storilcem, – pomoč pri zagotavljanju ustrezne podpore mladoletnim žrtvam trgovine z ljudmi v celotnem kazenskem postopku, – svetovanje in nudenje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, – ostale ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije, – varovanje varnega prostora v času varne namestitve, – osveščanje ciljnih populacij, ki so lahko potencialne žrtve trgovine z ljudmi – izdelava in distribucija informativnega gradiva v slovenskem, angleškem in ruskem jeziku (50.000 kom). 3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta Za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Slovenska karitas, Ljub­ljana, v okvirni vrednosti 80.000,00 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve