Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

, Stran 336
Zavarovalne police preklicujejo
Ajdini Harun, Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, zavarovalno polico, št. 70000012691, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-325631 Centa Tina, Cizejeva 12, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500000807, izdala zavarovalnica KD Življenje. gng-325519 Centa Tina, Cizejeva 12, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500037791, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnb-325520 Dogša Mia, Rošpoh 21A, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500064171, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-6 Finžgar Natalija, Stari Log 17B, Pragersko, zavarovalno polico, št. 50500007490 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. m-37 Gašper Mraz, Šišenska cesta 29, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500065733, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj-325537 Golob Janko, Agrokombinatska cesta 13A, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500062136, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-325609 Golob Nina, Agrokombinatska cesta 13A, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500062132, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnl-325610 Golob Senka, Agrokombinatska cesta 13A, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500062138, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-325612 Gorenc Maja, Srebrniče 16, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 50500112844, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gno-325657 Horvat Boris, Terčeva 47, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500098554, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-10 Ivančič Davorin, Vareja 13, Videm pri Ptuju, zavarovalno polico, št. 50500059790, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-51 Jankovič Ivan, Rožno 11A, Brestanica, zavarovalno polico, št. 50500041579, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn-325658 Kasjak Metka, Gosposvetska cesta 20, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500105257, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-23 Kirbiš Aljoša, Lackova cesta 241, Limbuš, zavarovalno polico, št. 41601005690, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-8 Kocič Nataša, Petra Skalarja 4, Tolmin, zavarovalno polico, št. 50500038075, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-325619 Lesar Mihael Miha, Reboljeva ulica 16, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500016077, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.. gns-325628 Leskošek Robert, Črnova 51A, Velenje, zavarovalno polico, št. 50500112201, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnn-325608 Moškrič Breda, Cesta v Pečale 44, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500064382, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnk-325536 Podgornik Alin, Besednjakova 12, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500034560, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnu-325651 Pušnik Vladimir, Črešnjevec 120, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. 70000010737, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-57 Repinc Silvo, Ob Krki 4, Straža, zavarovalno polico, št. 50500074829, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx-325673 Rojko Rok, Slovenska ulica 45, Sv. Trojica v Slov. goricah, zavarovalno polico, št. 50500085325, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-12 Sever Jan, Vojkova cesta 4, Ljub­ljana, zavarovalno polico, št. 50500094238, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz-325521 Tašker Roman, Laziše 15, Rimske Toplice, zavarovalno polico, št. 8241181 (življenjsko zavarovanje), izdala zavarovalnica Triglav. m-22 Traven Tatjana, Zgornje Bitnje 291, Žabnica, zavarovalno polico, št. 41601000515, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnm-325659 Turecki Danijel, Kaplja vas 55, Prebold, zavarovalno polico, št. 50500024875, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-325660 Urleb Nejc, Florjan 218, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 50500025008, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnq-325530 Vajsbaher Smiljan, Apače 27, Lovrenc na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 50500045507 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje. m-24 Zorec Miša, Kamniška graba 90A, Kamnica, zavarovalno polico, št. 50500088769, izdala zavarovalnica KD Živjenje. m-52

AAA Zlata odličnost