Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

N 22/2011 Os-1244/12 , Stran 335
N 22/2011 Os-1244/12
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Zofija Sokolovič, Gorjanska cesta 13, p. Kostanjevica na Krki in 2. Jože Olovec, Brlog 5, p. Podbočje, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Jožef Olovec, Brlog 5, p. Podbočje, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Marija Klemenčič, zaradi predloga za popravo oziroma novo določitev smrti, pogrešanemu Jožefu Olovcu (Olovac), podaje oklic: Jožef Olovec (Olovac), roj. 8. 8. 1920, nazadnje stanujoč Brlog 5, p. Podbočje, je pogrešan po drugi svetovni vojni, od poletja, leta 1945. Pogrešani Jožef Olovec (Olovac), se poziva, da se v 3 mesecih po objave tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča. Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem roku na oklic pogrešani ne bo oglasil, in tudi ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je pogrešani še živ, bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem dne 19. 1. 2012

AAA Zlata odličnost