Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

P 63/2011 Os-5374/11 , Stran 335
P 63/2011 Os-5374/11
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodniku Tomažu Neudauerju, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. mld. Primož Štular, Medribnik 30, Cirkulane, 2. mld. Dominik Štular, Medribnik 30, Cirkulane, 3. mld. Boštjan Štular, Medribnik 30, Cirkulane, ki jih zastopa mati – zakonita zastopnica Štefica Cifer, Medribnik 30, Cirkulane, ki jih zastopa Alenka Čeh Gerečnik, odvetnica na Ptuju, zoper toženo stranko: Valentin Štular, naslov neznan, zaradi plačila preživnine za mladoletne otroke, 2. novembra 2011 sklenilo: predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki postavi začasni zastopnik, odvetnik Vladimir Toplak, Trstenjakova 5, Ptuj. Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju dne 2. 11. 2011