Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

I 703/2008 Os-2749/11 , Stran 334
I 703/2008 Os-2749/11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 1567/2007 z dne 8. 11. 2010, v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj, proti dolžniku Matjažu Končan, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 590,00 EUR s pp, je sodišče dolžniku Matjažu Končan, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju dne 18. 4. 2011