Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

N 61/2010 Os-1261/12 , Stran 334
N 61/2010 Os-1261/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasiteljice: Julije Pukl Batistić, Mlinska ulica 28, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca: Gradis GP Maribor p.o. v stečaju, Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Robert Pungerl, odvetnik v Mariboru, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Mlinska ulica 28, 30 in 32, stoječi na parc. št. 1794/1, 1798 in 1889, vse k.o. 657 Maribor – Grad in za vpis lastninske pravice v korist priglasiteljice Julije Pukl Batistić na stanovanju št. 19 v mansardi vhoda Mlinska ulica 28, Maribor s pripadajočo kletno shrambo, 19. 1. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe z dne 19. 1. 1993, sklenjene med prodajalcem Gradis gradbeno podjetje Maribor p.o., Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga je zastopal v.d. glavnega direktorja Miro Primorac in kupcem Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor, Cankarjeva 3, ki ga je zastopal direktor Drago Cotar, s katero je prodajalec kupcu prodal v poslovno stanovanjskem objektu v Mariboru, Mlinska ulica: v objektu B1 enosobno stanovanje št. 3 v I. nadstropju, v izmeri 35,94 m², s kletnim prostorom (shrambo), v izmeri 4,51 m², v objektu B2 dvosobno stanovanje št. 16, v mansardi, v izmeri 56,78 m², s kletnim prostorom (shrambo), v izmeri 6,76 m², v objektu B2 dvosobno stanovanje št. 19 v mansardi, v izmeri 56,78 m², s kletnim prostorom (shrambo) v izmeri 6,76 m² in v objektu B3 garsonjero št. 10 v drugem nadstropju, v izmeri 32,97 m², s kletnim prostorom (shrambo), v izmeri 3,50 m² in na vseh teh nepremičninah dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Julije Pukl Batistić.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 19. 1. 2012

AAA Zlata odličnost