Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

SV 160/12 Ob-1485/12 , Stran 333
SV 160/12 Ob-1485/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljub­ljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 160/12 z dne 10. 2. 2012, je bilo stanovanje (ID št. 1734-1097-45) št. 50, s stanovanjsko površino 52,16 m2, ki se nahaja v VIII. nadstropju, Glinškova ploščad 22, Ljub­ljana, in stavba na navedenem naslovu stoji na parc. št. 1002/12, parc. št. 1003/51 in parc. št. 1001/12, vse k.o. 1734 Ježica, last zastaviteljice Tatjane Novak, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12. 2011, s pripojenim overjenim zemljiško­knjižnim dovolilom z dne 31. 1. 2012, sklenjene z Živo Šorn in Mitjem Šornom, kot prodajalcema, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub­ljana, matična št. 221254000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost