Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

SV 82/12 Ob-1484/12 , Stran 333
SV 82/12 Ob-1484/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 82/12 z dne 9. 2. 2012, je bila nepremičnina, z ident. št. 2175-1147-5 – stanovanje št. 5, na naslovu, Cesta Toneta Tomšiča 8, 4270 Jesenice, last zastavitelja Andreja Babiča, Cesta bratov Stražišarjev 38, 4270 Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 8. 1993, sklenjene s prodajalko Občino Jesenice, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, reg.Gen.m.b.H., matična številka: 1900625000, s sedežem v Avstriji, A-9170 Borovlje, Hauptplatz 6, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000,00 EUR s pripadki.