Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

, Stran 202
Drugo preklicujejo
AGM Debevec Frančišek Debevec s.p., Brezovica pri Borovnici 2A, Borovnica, licenco št. 009316, za vozilo M.A.N., ser. št. O0309441, reg. oznako LJ P1-17E, rok veljavnosti 12. 9. 2013. gne-325367 ATIS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, dovolilnico za cestni promet za Ukrajino - tranzitno, z oznako 804/03, št. 1893265. gnh-325289 Bećiragić Elmir, Jakopičeva 19, Kamnik, certifikat, izdala Agencija za promet d.o.o., številka 709/8400.002.4.1.. gnf-325320 Brčič Janja, Ulica Florjana Pohlina 2, Žalec, študentsko izkaznico, št. 21110070, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. gnd-325368 Dremelj Marta, Ljubljanska cesta 2, Škofja Loka, službeno izkaznico inšpektorja in značko, registrska številka 0552, izdajatelj Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Ljubljana. gns-325307 Frlan Tine, Predmost 4, Poljane nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št. 20050078, izdala Pravna fakulteta. gnr-325329 Gantar Martin, Čekovnik 15, Idrija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jurija Vege Idrija. gnq-325305 Gornjak Ana, Opekarniška cesta 12f, Celje, študentsko izkaznico, št. 71102384, izdala Biotehniška fakulteta. gnf-325291 GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/SŠD27-2-226/2010, izdano 18. 1. 2010, za voznika Zorana Antonića, z veljavnostjo do 15. 12. 2010, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-325353 GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/BGD27-2-4120/2008, izdano 6. 6. 2008, za voznika Bojana Pejića, z veljavnostjo do 20. 5. 2009, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-325354 GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/AD27-2-2702/2010, izdano 18. 6. 2010, za voznika Darka Prodanovića, z veljavnostjo do 11. 6. 2011, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-325355 GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/BGD27-4-6046/2008, izdano 10. 10. 2008, za voznika Predraga Mihajlovića, z veljavnostjo do 15. 9. 2008, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.. gnp-325356 GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/BGD27-2-119/2009, izdano 12. 1. 2009, za voznika Safeta Delalića, z veljavnostjo do 13. 8. 2009, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gno-325357 GSI d.o.o., Sermin 8A, Koper - Capodistria, potrdilo, št. 006103/MJ27-2-7370/2008, izdano 19. 12. 2008, za voznika Danijela Jugovića, z veljavnostjo do 14. 7. 2009, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-325358 Ilic Amadea Karin, Alešovčeva ulica 27, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21070953, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. gnj-325362 Jenko Mitja, Mačkovo naselje 28, Šenčur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029141000, izdajatelj Cetis. gnw-325324 Jurlin Tonči, Zarnikova ulica 9, Ljubljana, knjižico vojnega invalida za znižano vožnjo, številka 001922, izdana 6. 7. 2003, izdala UE Ljubljana. gne-325292 Jus Katja, Cesta 8. maja 2, Log pri Brezovici, študentsko izkaznico, št. 37000776, izdala Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gny-325347 Korošec Klavdija, Brnica 64, Hrastnik, študentsko izkaznico, št. 18100852, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. gnu-325301 Košir Erika, Stranska vas 4, Dobrova, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za učitelja strokovno teoretičnih predmetov na srednjih šolah, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leta 1991. gnc-325369 Krivec Nina, Zgornje Pirniče 5a, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnz-325321 KS Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica, štampiljko okrogle oblike, v zunanjem krogu ima na zgornji polovici napis OBČINA ILIRSKA BISTRICA, v notranjem krogu pa napis KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA. gnu-325351 Lazanski Robert, Zaloška 98, Ljubljana, licenco odgovorne osebe za prevoz v cestnem prometu, št. 619599, izdalo Ministrstvo za promet. gnc-325319 Maleš Jure, Bratovževa ploščad 36, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20030305, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-325364 Marjan Kohek s.p., Bakovci, Partizanska ulica 31, Murska Sobota, licenco skupnosti, št. 006696, ser. št. 03000164, izdana 5. 9. 2007, z veljavnostjo do 16. 10. 2012. gnd-325293 Mattrans Beltinci d.o.o. - v stečaju, Jugovo 44, Beltinci, nacionalno licenco G0002018/03143 in obeh izvodov licence. gnt-325302 Muri Ana, Zgornje Jezersko 74, Zgornje Jezersko, študentsko izkaznico, št. 41040201, izdala Medicinska fakulteta. gno-325332 Oberč Branko s.p. Botrans, Marnova ulica 33, Zagorje ob Savi, izvod licence skupnosti 006416/004, izdala OZS 2. 6. 210, veljavna do 9. 7. 2012. gnm-325313 Omerović Edin, Rudarska cesta 2B, Velenje, voznikovo kartico, št. 1070500002999003. gne-325342 Pogačar Blaž, Na Mlaki 6, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 19422291, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnw-325299 Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B, Črenšovci, dovolilnico, št. 0002023, za državo Hrvaško, oznaka države HR. gny-325297 Pupovac Aleksander, Zagradišče 4 c, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031227000, izdal Cetis Celje. gni-325363 Radovanović Dobrivoje, Laze Lazarevića 8, 11 000 Beograd, Srbija, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011808002, izdajatelj Cetis d.d. gnl-325310 Ramić Haris, Kettejeva ulica 7, Domžale, potrdilo o opravljenem pripravništvu za medicinskega brata. gni-325288 Rijavec Danijel, Preglov trg 1, Ljubljana, preklic certifikata za NPK varnostnik z dne 14. 7. 2010, z oznako C60273/2010. gns-325303 Ristić Dalibor, Kumarjeva 4, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 09995319, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, UL. gnx-325327 Robert Grudnik s.p., Celjska cesta 56, Vojnik, licenci, št. 008841/001 - 00307358 in 008841/003 - 00307360, z veljavnostjo do 13. 3. 2013. gnn-325333 Rođaković Željko, Celovška 166, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za poklic natakar, izdala Gostinska šola v Ljubljani, leta 1980. gnm-325334 Rolih Franko, Smrjene 163b, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016332000. gng-325290 Romih Vojko, Žiče 48 a, Loče pri Poljčanah, potrdilo iz V.D.T.P (za traktor), izdala Kmetijska šola Šentjur, leta 1996. gnk-325361 Smuk Tatjana, Podpeška pot 10, Mežica, študentsko izkaznico, št. 83054871, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. gnh-325314 Šuštar Marjan, Neubergerjeva ulica 21, Ljubljana, preklic izkaznice za gluhe osebe, št. 571-1-13/2003-16, izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. gnk-325311 Turk Nina, Imeno 67, Podčetrtek, študentsko izkaznico, št. 37000825, izdala Univerza v Ljubljani. gnv-325300 Vidmar Aleš, Javorje 51, Poljane nad Škofjo Loko, certifikat NPK varnostni tehnik/varnostna tehnica, z oznako C16, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, leta 2006. gnp-325281 Voljč Tomaž, Cesta Dolomitskega odreda 86E, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19459807, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-325335 Voštinić Nina, Preglov trg 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20950526, izdala Pravna fakulteta. gnq-325330 Zalokar Petra, Količevo 27, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Domžale. gnv-325325 Završnik Rok, Novo Polje, Cesta II/5B, Ljubljana - Polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnk-325336

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti