Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

, Stran 201
Spričevala preklicujejo
Alić Senad, Poljanska cesta 66, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1983. gnx-325323 Brajdih Maja, Ulica 25. maja 81, Nova Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1997. gnx-325373 Centa Blanka, Nova ulica 8, Koper - Capodistria, indeks, 1., 2. in 3. letnika AT Trgovske šole, izdala Ekonomska srednja Koper, leto izdaje 1986. gnr-325287 Čelik Alma, Cesta na Plužne 7, Cerkno, indeks, št. 18021258, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2002. gnb-325370 Červek Vanja, Ob Grosupeljščici 17, Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 1982, izdano na ime Jesih. gnb-325345 Dević Miladin, Brodarska ulica 14, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Trbovlje, št. 2, izdano leta 1996. gnu-325326 Dizdarević Naila, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, indeks, št. 12130265030, izdala Višja strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. gnm-325359 Drnovšek Gregor, Ulica Maksima Gorkega 9, Celje, spričevalo 4. letnika Srednje tehnične in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 1990. gno-325282 Fijavž Bojana, Gornja vas 6, Stranice, indeks, št. 81492000, izdala EPF Maribor. gnx-325298 Grobelnik Branimir, Št. Jurij 83, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Oskar Kovačič. gnd-325318 Hočevar Vesna, Partizanska 1D, Škofja Loka, spričevalo 7. razreda OŠ Petra Kavčiča, Škofja Loka, izdano leta 1989. gnj-325312 Istenič David, Idrsko 40A, Kobarid, spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, Srednje elektro in računalniške šole, Nova Gorica. gnw-325349 Istenič David, Idrsko 40A, Kobarid, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, Srednje elektro in računalniške šole, Nova Gorica. gnv-325350 Jesenko Matej, Jesenova ulica 2A, Domžale, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnk-325286 Kohek Karmen, Novo polje c. XVI/4, Ljubljana - Polje, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole, izdano leta 2007. gnt-325331 Konkolič Gašper, Milčinskega 10, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje - Poklicne in tehnične strojne šole, smer - strojni tehnik, izdano leta 2001. gnu-325276 Kovačič Matej, Staje 9, Ig, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000. gne-325317 Kumer Sebastjan, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ Maribor, izdana leta 2003, 2004 in 2005. gnm-325284 Kurtić Mirzela, Polje 23, Zagorje ob Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje, izdani leta 2001, 2002, izdano na ime Mešić. gnp-325306 Lešnik Darjan, Zgornja Korena 44, Zgornja Korena, spričevalo za poklicno maturo Srednje elektro-računalniške šole Maribor, izdano leta 2004. gnd-325343 Mahkovec Dunja, Mesarska 26, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem (tur. tehnik), št. 3/t, izdano leta 1993. gnm-325309 Novinić Antun, Potočna 8, G. Kraljevec, 40315 Mursko središče, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole Lendava, izdano leta 1969. gnt-325377 Nuspahić Sabina, Vrhovčeva cesta 40, Log pri Brezovici, spričevalo o zaključnem izpitu, izdalo Izobraževalno središče Miklošič v Ljubljani, izdano leta 2007. gnt-325352 Podlesnik Saša, Cankarjeva 20, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra »Vojvodina«, Tolmin, št. osebnega lista: I. PED 425, izdano leta 1987, izdano na ime Žen. gni-325338 Radić Aleksandar, Kraigherjeva ulica 6, Celje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Frana Roša, Celje, št. 65276097, izdano leta 2010. gnz-325296 Steinacher Mihael, Gmajna 6, Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor, št. 659, izdano leta 2001. gnr-325304 Stupan Gregor, Laze 48, Logatec, spričevala 1., 2. in 3. letnika, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola v Ljubljani, leta 2002, 2003 in 2004. gnf-325366 Šega Marjan, Grčarice 11, Dolenja vas, spričevalo o končani OŠ dr. Franceta Prešerna, izdano leta 1988. gnf-325341 Škofic Nadja, Orehovlje 24, Kranj, indeks, št. 50100067, izdala Teološka fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2010. gnr-325279 Štefanec Gregor, Črešnjevci 74, Gornja Radgona, spričevalo poklicne mature Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 2007. gnv-325375 Tomić Sandra, Cankarjeva 1A, Velenje, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Velenje, Šole za storitvene dejavnosti, izdano leta 2011. gnq-325280 Tomšič Matej, Zgornje Pirniče 2A, Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška Litostroj, izdano leta 1996. gnx-325348 Turk Aljaž, Trata III/2, Kočevje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdana leta 2001, 2002 in 2003. gnj-325337 Vuk Petra, Trubarjeva 26, Celje, spričevalo 3. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, izdano leta 2008. gnz-325371 Zehirović Edina, Zaloška cesta 23F, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Cene Štupar - Centra za permanentno izobraževanje, izdano leta 2007. gns-325328 Žagar Petra, Ponova vas 74, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, št. 305, izdano leta 1994. gnu-325376

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti