Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 002/2012 Ob-1235/12 , Stran 185
Št. 002/2012 Ob-1235/12
Na podlagi 7. člena Meril za uvrstitev v register strokovnjakov (Uradni list RS, št. 95/20 in 17/11) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja
javni poziv
kandidatom za vpis v register strokovnjakov
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljub­ljana. 2. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov. Kandidati za vpis v register strokovnjakov se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 3. Pogoji: kandidati, ki se prijavijo za vpis v register strokovnjakov, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje ter imeti izkušnje s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu. Splošni pogoji: 1. okvirna seznanjenost z zakonsko ureditvijo, organiziranostjo in delovanjem visokega šolstva ter višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji; 2. okvirna seznanjenost z evropskimi standardi in smernicami na področju visokega šolstva ter značilnostmi evropskega visokošolskega prostora; 3. okvirna seznanjenost z zagotavljanjem kakovosti v visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju. Posebni pogoji: 1. podrobno poznavanje značilnosti, organiziranosti in delovanja visokošolskih in višješolskih zavodov s posameznih vsebinskih področij; 2. višja stopnja znanja angleščine in osnovna stopnja znanja še katerega drugega tujega jezika; 3. sposobnost vodenja intervjujev, postavljanja usmerjenih vprašanj, ki so pomembna za objektivno presojo, poslušanja ter smiselnega in preglednega povzemanja ugotovitev; 4. sposobnost komuniciranja v različnih okoliščinah in z različnimi sogovorniki; 5. sposobnost dela v skupini in skupinskega dela; 6. sposobnost dobre in učinkovite priprave, izvajanja projektov ter projektnega vodenja; 7. nepristranskost in neodvisnost. Izkušnje s presojo kakovosti vsaj na treh spodaj navedenih področjih: 1. metode poučevanja in učenja; 2. način in sistem vrednotenja izobraževalnih ter znanstvenih, raziskovalnih, umetnostnih oziroma strokovnih dosežkov; 3. vodenje izobraževalnega ter znanstvenega, raziskovalnega, umetnostnega oziroma strokovnega dela; 4. poslovanje višješolskih in visokošolskih zavodov; 5. strokovni prispevek k razvijanju, oblikovanju oziroma pripravi evalvacij; 6. mednarodne izkušnje s področja evalvacije. 4. Vsebina prijave Prijava kandidata mora vsebovati: 1. življenjepis; 2. izjavo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev; 3. izjavo o izpolnjevanju vsaj treh vrst izkušenj s presojo kakovosti ter 4. priporočila oziroma reference s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu. Kandidatu študentu k prijavi ni treba priložiti izjave iz tretje točke; priložiti pa mora ustrezno dokazilo o statusu študenta na dan, ko se prijavlja na poziv. Kandidat študent priloži tudi potrdilo o uspešno opravljenem študentskem izobraževanju s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu po programu, ki ga potrdi svet agencije. 5. Rok in naslov za vlaganje prijav Rok za prijave kandidatov ni omejen. Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo »za javni poziv za vpis v register strokovnjakov« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljub­ljana. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 6. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Aleksandra Hanc, elektronski naslov: aleksandra.hanc@nakvis.si, tel. 01/400-55-91.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti