Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 91/2012 Ob-1189/12 , Stran 183
Št. 91/2012 Ob-1189/12
Univerza v Ljub­ljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5 1000 Ljub­ljana, na podlagi 15. člena Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list RS, št. 28/00 in naslednji) ter 279. člena Statuta UL (Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo GDV kamere pro in dodatno opremo EPC(GDV) 5. element
1. Predmet prodaje: GDV kamera pro in dodatna oprema EPC (GDV) 5. element. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). 4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/24-19-336, elektronski naslov: maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih karakteristik prodajane opreme pa prof. dr. Peter Bukovec, tel. 01/24-19-128, elektronski naslov: peter.bukovec@fkkt.uni-lj.si. 5. Ogled GDV kamere pro in dodatne opreme EPC (GDV) 5. element je možen 1. in 2. februarja 2012, med 9. in 12. uro, na naslovu: Univerza v Ljub­ljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5/IV. nadstropje, soba številka 625, 1000 Ljub­ljana. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ponudba za GDV kamero pro – Ne odpiraj«, na sedež prodajalca Univerza v Ljub­ljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljub­ljana, najkasneje do 7. februarja 2012, do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe in – ponudbeno ceno za nakup GDV kamere pro in dodatne opreme EPC (GDV) 5. element. 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. GDV kamera pro in dodatna oprema EPC (GDV) 5. element bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku osem dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino ter v petnajstih dneh po plačilu kupnine GDV kamere pro in dodatne opreme EPC (GDV) 5. element odstraniti iz prostorov in zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Kupec GDV kamere pro in dodatne opreme EPC (GDV) 5. element je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve GDV kamere pro in dodatne opreme EPC (GDV) 5. element iz prostorov prodajalca ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti