Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Ob-1210/12 , Stran 181
Ob-1210/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI ter na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 17. 1. 2012, Svet zavoda Vrtca Šoštanj razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 ZOFVI-H, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidat-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za mandatno obdobje 5 let. Predvideni začetek dela je 14. 6. 2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem pristojnega ministra k imenovanju. Za ravnatelja-ico je lahko imenovan, kdor: – izpolnjuje pogoje skladno s 53. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr. in 20/11) ali – izpolnjuje pogoje skladno s 145. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11 – popr.) ali – izpolnjuje pogoje skladno s 43. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 64/01) ali – izpolnjuje pogoje skladno z 9. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.), – ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in – ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, programu vodenja zavoda, o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb) pošljite v zaprti ovojnici najpozneje v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Šoštanj, Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico« in »Ne odpiraj«. Potrdila o nekaznovanosti ne smejo biti starejša od enega meseca. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. O izboru bodo kandidati-ke obveščeni-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Šoštanj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti