Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

Št. 9/2012 Ob-1194/12 , Stran 181
Št. 9/2012 Ob-1194/12
Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o., na podlagi 15. člena Statuta podjetja objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: direktor Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega podjetja, Meža 143, 2370 Dravograd. Kandidati morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev: – da so državljani Republike Slovenije, – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; izpolnjevati še naslednje pogoje: – da imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri, – da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem na vodilnih delovnih mestih, – da predložijo program strokovnega dela in razvoja podjetja v mandatnem obdobju. Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti: – izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev in pooblastilo, da kandidat dovoljuje Nadzornemu svetu Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. pridobivanje podatkov o izpolnjevanju navedenih splošnih pogojev iz uradnih evidenc, – kopijo diplome iz katere bo razvidna zahtevana izobrazba, – kratek življenjepis o minulem delu, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – program strokovnega dela in razvoja podjetja v mandatnem obdobju. Kandidati morajo vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredovati v zaprti ovojnici, na naslov: Javno komunalno podjetje, Dravograd d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja JKP Dravograd d.o.o.«, in sicer v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljenem izboru. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.: http://www.jkp-dravograd.si/. Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobi na Javnem komunalnem podjetju Dravograd d.o.o., odgovorna oseba: Marija Slavič, univ. dipl. ekon., tel. 02/872-11-12, vsak dan, med 7. in 14. uro, oziroma po e-pošti: marja.slavic@jkp-dravograd.si.
Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti