Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

, Stran 45
Drugo preklicujejo
Apostolović Uroš, Beograjska ulica 33, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SGŠMB, št. 0006004437. m-1083 Contrans Nenad Bunčič s.p., Moste 2D, Komenda, potrdilo za voznika Daliborja Antolić, veljavnost 27. 2. 2008–27. 2. 2013, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, št. 008809/BGD25-2-925/2008, leto izdaje 2008. gnz-325096 Čibej Boštjan, Vipavska cesta 12, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 71100117, izdala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. gno-325007 Đurđevič Miloš, Maistrova ulica 6, Litija, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gny-325076 Fidler Peter, Žibernik 25, Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001521000, izdajatelj Cetis. gnq-324980 Hrustanović Jasna, Hotinjska cesta 46, Orehova vas, potrdilo o opravljenem pripravništvu v Splošni bolnišnici Maribor, izdano leta 2003. m-1063 JA-NE d.o.o., Komanija 1, Dobrova, izvod licence skupnosti št. E003447 za vozilo Iveco ML 75 E, z reg. oznako LJ H8-78X, in za vozilo Mercedes-Benz ATEGO 823, z reg. oznako LJ X1-94T, izdala GZS dne 10. 4. 2008. gnl-324985 Jančič Matej, Bork 17, Zreče, študentsko izkaznico, št. 18050429, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. gnr-325004 Janez Jaklič s.p., Šahovec 5, Dobrnič, preklicuje izvod licence Skupnosti, št. 000297/003, serijska št. O0400268, izdan pri OZS, dne 26. 11. 2007, z veljavnostjo do 9. 1. 2013. gnp-325006 Kadivnik Mateja, Ulica Hermana Potočnika 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 06090123, izdala Fakulteta za socialno delo. gnj-325037 Kitek Matej, Gosposvetska cesta 23, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1008122. m-1087 Kociper Uroš, Mihovce 57a, Cirkovce, dijaško izkaznico, izdala Prometna šola Maribor, št. 0006062870. m-1095 Lapajne Mitja, Gorska pot 26, Idrija, študentsko izkaznico, št. 63070190, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnc-324994 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 0547219, 0547220, 0547221, za državo Rusija, oznaka države: 643/09. gnm-325063 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 0545510, 0546360, 0546370, za državo Rusija, oznaka države: 643/09. gnk-325065 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 05417188, 0547203, 0547218, za državo Rusija, oznaka države: 643/09. gnj-325066 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnici, št. 0547222, 0547223, za državo Rusija, oznaka države: 643/09. gni-325067 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št. 0554252, za državo Rusija, oznaka države: 643/59. gnd-325068 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št. 0557779, za državo Rusija, oznaka države: 643/69. gnc-325069 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 0558596, 0558803, 0558804, za državo Rusija, oznaka državo 643/11. gnb-325070 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št. 0558787, za državo Rusija, oznaka države: 643/11. gnz-325071 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št. 1897048, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/53. gny-325072 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnici, št. 1900446, 1900575, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/63. gnx-325073 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska Ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 1900572, 1900573, 1900576, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/63. gnw-325074 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 1905297, 1905298, 1905299, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/11. gnv-325075 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št. 2493902, za državo Belorusija oznaka države: 112/09. gnt-325077 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št. 1008694, za državo BiH, oznaka države: 070/11. gns-325078 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnice, št. 1893021, 1893016, 1892997, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/03. gnr-325079 Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico, št. 1891627, za državo Ukrajina, oznaka države: 804/03. gnq-325080 Marinčič Špela, Colnarjeva ulica 8, Ljubljana – Črnuče, študentsko izkaznico, št. 27005756, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnw-324999 Marković Denis, Ul. prekomorskih brigad 8, Tolmin, vozno karto, št. 1102489, izdal Avrigo, d.d. gny-325001 Mesarič Anja, Leskovec 68, Pragersko, dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija Maribor (smer predšolska vzgoja), št. 0006063922. m-1070 Mlakar Simon, Zlatoličje 11E, Starše, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011349000, izdajatelj Cetis d.d. Celje. gno-324982 Nemanič Domen, Habatova ulica 10A, Trzin, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET. gny-324997 Nemanič Klemen, Habatova ulica 10A, Trzin, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET. gnx-324998 Peinkiher Marjan s.p., Ulica Kirbiševih 4G, Maribor, licenco, številka 008513/010, za vozilo Scania, registrska številka MB KT-466. gnf-324991 Petty d.o.o., Gornja Bistrica 116C, Črenšovci, dovolilnico, številka 0002021, za državo Hrvaško, oznaka države 191. gng-324990 Pupović Alen, Ob železnici 14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. gnk-324986 Radić Ivo, Neža 5, Trbovlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014634000, izdal Cetis d.d. gno-325082 Siter Bojan, Cesta na Vrbje 1, Žalec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026263000. gnk-325086 Šev Timotej, Zg. Jakobski dol 36, Jarenina, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1008281. m-1067 Tlakovci Podlesnik d.o.o., Dupleška cesta 316, Maribor, licenco, številka GE004104/05559/003, za vlečno vozilo M.A.N. 18.410, registrska številka MB T8-57D. gnm-324984 UL FF (ref. za mag. študij), Aškerčeva 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18059020, leto izdaje 2005, veljavnost 2011/2012, za študentko Ano Jereb, izdala FF Ljubljana, Univerza v Ljubljani. gnc-325094 Vidačković Mira, Zvezna ulica 10, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika, izdala Delavska univerza Borisa Kidriča, izdano na ime Jovančević Mira. gnj-324987