Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

, Stran 44
Spričevala preklicujejo
Alagić Husein, Tavčarjeva 1A, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarsko metalurške in el. šole Jesenice, izdano leta 1981. gnk-325061 Auser Tjaša Tadeja, Stritarjeva ulica 3, Velenje, spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Maks Durjava Maribor, izdani leta 2009, 2010. m-1059 Balantič Katja, Cankarjeva cesta 57, Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika ZUIM Kamnik, izdani leta 2007 in 2008. gnz-324996 Benedik Jaka, Koprivnik v Bohinju 19, Bohinjska Bistrica, indeks, št. 23090166, izdala Fakulteta za strojništvo. gnb-324995 Bernot Pia, Za hribom 26, Trzin, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2011. gnb-325020 Brumen Aleksander, Dvorjane 23, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-1082 Čehun Peter, Osojna pot 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika SPSŠB, izdani leta 2004 in 2005. gnn-325083 Dibelčar Ernest, Prekmurska 42, Maribor, zaključno spričevalo Srednje elektrotehnične šole Maribor, smer elektronika, izdano leta 1976. m-1073 Dobnik Milena, Podgorje pri Letušu 6B, Šmartno ob Paki, maturitetno spričevalo Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta 2002. gnd-325093 Držaj Ines, Tesarska ulica 5a, Kočevje, indeks, št. F0029986, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-1085 Furjan Bogdan, Zavrč 8, Zavrč, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v Mariboru, poklic železokrivec, izdano leta 1990. m-1057 Gazvoda Marja, Bertoncljeva ulica 6, Kranj, indeks, št. 71050367, izdan 2005, izdala Biotehniška fakulteta. gnh-325089 Gričnik Edvard, Gladomes 87, Zgornja Ložnica, spričevalo OŠ Pohorski bataljon Oplotnica, izdano leta 1979. m-1084 Halič Miha, Mladinska ulica 23, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta 2008. m-1080 Hojs Robert, Lokavci 30, Spodnji Ivanjci, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, smer obdelovalec lesa, izdano leta 1995. m-1078 Jelić Laura, Studence 63, Žalec, spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2008. gno-325032 Jelić Laura, Studence 63, Žalec, spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2009. gnm-325034 Kancilja Klara, Sp. Rudnik cesta II/12A, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2011. gnq-325005 Kašman Mario, Ledina 3, Maribor, zaključno spričevalo SSPŠ v Mariboru, smer konstrukcijski mehanik, izdano leta 2006. m-1072 Knez Uroš, Sladki vrh 18a, Šentilj v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor, smer pek, izdano leta 2000. m-1066 Kocuvan Jakob, Sovjak 30, Sveti Jurij ob Ščavnici, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, poklic zidar, izdano leta 1970. m-1061 Kos Jasna, Kostanjevec 49a, Zgornja Ložnica, diplomo Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 1988. m-1077 Kotnik Tjaša, Jesenova ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šent­vid, izdano leta 2011. gnp-325081 Kovač Matej, Gačnik 70, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o končani OŠ Jarenina, izdano leta 1989. m-1062 Kramberger Robi, Lastomerci 19a, Spodnji Ivanjci, spričevalo o poklicni maturi SERŠ v Mariboru, izdano leta 2004. m-1068 Kranjc Ina, Čadram 57, Oplotnica, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica, smer trgovec, izdano 2004. m-1092 Kregar Klemen, Krošljeva 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011. gnn-324983 Kužner Mario, Na gomili 7, Miklavž na Dravskem polju, potrdilo o opravljeni poklicni maturi Srednje strokovne šole v Mariboru, izdano leta 2004. m-1081 Leš Darja, Tuškova 27, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, smer upravni tehnik, izdano leta 2000. m-1065 Lindič Janja, Ulica Mirana Jarca 38, Novo mesto, diplomo Družboslovne in ekonomske srednje šole Novo mesto, leto izdaje 1986, št. I-175, izdana na priimek Sepaher. gnh-325064 Lošić Tamara, Nova ulica 5, Šentilj v Slov. goricah, spričevalo poklicne mature Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2010. gnj-325062 Miletić Ana, Viševek 39B, Stari trg pri Ložu, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2011. gnv-325000 Milinović Miloš, Resljeva cesta 34, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2010. gne-324992 Nahberger Sašo, Zagrebška c. 118, Ptuj, spričevalo 2. in 3. letnika Lesarske šole Maribor, smer mizar, izdani leta 2005, 2006. m-1093 Novak Sanja, Bošamarin 50, Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta 2004. gng-325090 Petek Janez, Vranji vrh 8b, Sladki Vrh, potrdilo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Mariboru, poklic konstruk. ključavničar, izdano leta 1979. m-1088 Rojs Denis, Zelena ulica 2, Hoče, zaključno spričevalo Srednje živilske šole Maribor, poklic živilski delavec v pekarstvu, izdano leta 2000. m-1058 Rovina Gvozden, Osenjakova ulica 8, Ljubljana, indeks, izdala Srednja naravoslovna šola Ljubljana. gnm-325084 Sedič Melisa, Delakova 45, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SEŠ Ljubljana, št. V-ET 1194-LS-4-2-0, izdano leta 2011. gnl-325085 Sellami Gaja, Cesta padlih borcev 4A, Hrastnik, spričevalo 1. razreda OŠ Antona Martina Slomška, izdano leta 2010, izdano na ime Gaja Grilc. gnn-325058 Sellami Lan, Cesta padlih borcev 4A, Hrastnik, spričevalo 1., 2. in 3. razreda Osnovne šole Log - Dragomer, izdana leta 2007, 2008, 2008, izdano na ime Lan Grilc. gnm-325059 Sellami Val, Cesta padlih borcev 4A, Hrastnik, spričevalo 1. razreda OŠ Antona Martina Slomška, izdano leta 2010, izdano na ime Val Grilc. gnl-325060 Srčič Boštjan, Cesta na Golico 13, Jesenice, spričevalo 4. letnika in spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu SESŠ Kranj, izdano leta 1994. gnj-325087 Stegne Branko, Ob stadionu 53, Slovenska Bistrica, spričevalo OŠ Tinje, izdano leta 1978. m-1075 Šakanović Veldin, Marje Borštnikove 5, Ljubljana, spričevalo 4. razreda OŠ Jožeta Moškriča, izdano leta 2010. gnf-325041 Teršavec Marija, Zimica 90a, Spodnji Duplek, diplomo Srednje tekstilne šole v Mariboru, smer tekstilni konfekcionar, izdano leta 1984. m-1071 Turk Sebastijan, Prušnikova 46, Maribor, spričevalo OŠ Tabor II, izdano leta 1999. m-1089 UL FF (ref. za mag. študij), Aškerčeva 2, Ljubljana, indeks, št. 18059020, za študentko Ano Jereb, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2005. gnb-325095 Vidovič Milko, Borova vas 15, Maribor, zaključno spričevalo 3. letnika SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1983. m-1086 Votolen Radivoj, Prekmurska 40, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru, poklic slikopleskar, izdano leta 2000. m-1064 Vrečič Matjaž, Štefanova ulica 9, Ljubljana, spričevalo za 7. razred OŠ, izdano leta 2010. gnt-325002 Železnik Špela, Krmelj 55, Krmelj, spričevalo 2. letnika Tekstilne šole Sevnica. gnc-325044 Žgajnar Andreja, Pod klancem 6, Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Mariboru, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2001. m-1056