Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

X Pd 1638/2011 Os-6002/11 , Stran 42
X Pd 1638/2011 Os-6002/11
Delovno in socialno sodišče v Ljub­ljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom delavcev radiodifuzije Slovenije, Kolodvorska ulica 2, Ljub­ljana, ki ga zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljub­ljana, in nasprotnim udeležencem Radiotelevizijo Slovenija, javni zavod, Kolodvorska ulica 2, Ljub­ljana, zaradi kršitve pravic. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku, ali s pisno vlogo. Poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 28. 2. 2012, ob 9. uri, v razpravni dvorani, 1/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljub­ljani, Resljeva 14, Ljub­ljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne 28. 12. 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 28. 12. 2011