Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

N 48/2011 Os-5920/11 , Stran 41
N 48/2011 Os-5920/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Stubelj Zmagomirja, Ul. Toma Brejca 9, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetniška pisarna Ivana Makuca iz Tolmina, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Fiagallo Viktorijo, rojeno Palica, z zadnjim prebivališčem Tabor 11, Dornberk, ki jo zastopa skrbnica za posebni primer Vlasta Sosol, Piuma 60, 34710 Gorizia, Italija. O pogrešani razen podatka, da se je rodila dne 16. 11. 1895, da se je po I. svetovni vojni odselila v Argentino in da se je pismom, datiranim z dne 25. 3. 1974, nazadnje oglasila nečakinji ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Figallo Viktorije, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 5. 12. 2011