Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

N 53/2011 Os-5832/11 , Stran 41
N 53/2011 Os-5832/11
Reberšek Frančiško, rojeno 12. 10. 1886, rojeno v Moravčah, Gorica, neznanega bivališča, se poziva, da se oglasi pri sodišču ali skrbniku za posebni primer, Matjan Jožetu, stanujočem Podmilj 9, Blagovica. Sodišče prav tako poziva vse, ki bi karkoli vedeli o njenem bivanju ali smrti, da to takoj sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo. Iz izpiska iz rojstne matične knjige izhaja, da je Frančiška Reberšek (rojena Kropivšek) dne 26. 9. 1909 sklenila zakonsko zvezo z Reberšek Janezom. Nadalje iz državljanske knjige Domžale XII, zap. št. 847, izhaja, da je imenovana od leta 1909 prebivala v tujini in se za državljanko Republike Slovenije prijavila pri veleposlaništvu v Haagu leta 1953. Drugih podatkov o pogrešani pa ni najti.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 13. 12. 2011