Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

II D 1825/2011 Os-5917/11 , Stran 41
II D 1825/2011 Os-5917/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljub­ljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Feliksu Kraljiču, sinu Antona Kraljiča, rojenega 9. 4. 1920, umrl 10. 7. 2011, nazadnje stanujoč na Igu, Kremenica 8, državljan Republike Slovenije. Zapustnik je bil samski, otrok ni imel. Glede premoženja je napravil oporoko z dne 4. 6. 2010, s katero je kot oporočne dediče svojega premoženja določil Petra Kraljiča, Marjanco Kraljič in Branka Kraljiča. Dediči so navedli, da je zapustnik imel 15 bratov in sester, ki so vsi že pokojni, njihovih potomcev ne poznajo in nimajo z njimi nobenih stikov. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/1976, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani kot dediči k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče po preteku opredeljenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 12. 2011