Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

IV D 1442/2009 Os-5916/11 , Stran 41
IV D 1442/2009 Os-5916/11
V zapuščinski zadevi, opr. št. IV D 1442/2009, po pokojnem Ivanu Zaletelu, rojenem 30. 8. 1897, umrlem 13. 12. 1957, nazadnje stanujočem na naslovu Vižmarje 60, Ljub­ljana - Šentvid, takrat državljanu SFRJ, je naslovno sodišče odredilo objavo oklica. Zapustnik je pred smrtjo napravil oporoko, s katero je za svojega edinega dediča določil ženinega nečaka dr. Jožeta Stanislava Benigarja. Ker zapustnik z oporoko ni razpolagal z vsem svojim premoženjem, glede preostalega premoženja nastopi zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti poročen z Ano Zaletel, dekliški priimek Benigar, s katero nista imela skupnih otrok. Zapustnik je imel pet bratov, in sicer Valentina Zaletela, rojenega 13. 2. 1895, Franca Zaletela, rojenega 8. 4. 1886, Lojzeta Zaletela, datum rojstva ni znan, Albina Zaletela, datum rojstva ni znan, in Jakava Zaletela, datum rojstva ni znan, ter tri sestre, in sicer Marijo Tornič, rojeno 15. 12. 1888, Frančiško Krašovec, rojeno 12. 2. 1892, in Jožefo Marinko, rojeno 15. 3. 1904. Sodišče razpolaga s potrebnimi podatki glede zapustnikovih bratov Valentina Zaletela in Franca Zaletela ter glede zapustnikovih sester Jožefe Marinko in Marije Tornič. Ne razpolaga pa s potrebnimi podatki glede zapustnikovih bratov Lojzeta Zaletela, Albina Zaletela, Jakava Zaletela, glede katerih je znano samo, da so bivali nekje v Ameriki, ter s potrebnimi podatki glede zapustnikove sestre Frančiške Krašovec, ki se je svojemu sinu Pavlu Zaletelu, rojenem 9. 1. 1912, iz Amerike, kjer je bivala, nazadnje javila okoli leta 1973 ter je tam imela hčer Anico Krašovec, glede katere ravno tako ni znanih več podatkov. Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki o osebah, ki bi prišle v poštev kot zapustnikovi zakoniti dediči, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča ter v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 12. 2011