Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

D 92/2010 Os-5881/11 , Stran 41
D 92/2010 Os-5881/11
Zapuščinska zadeva po pokojni Kozlovič Mariji, ženi Antona, vdova Jurinčič, neznanega bivališča, razglašena za mrtvo s sklepom tega sodišča, opr. št. N 75/2008, in določenim datumom smrti 1. 1. 1966. Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Nela Vovk, stanujoča v Ankaranu, Kocjančičeva 32, telefonska številka 00386/41-710-402.
Okrajno sodišče v Kopru dne 19. 12. 2011