Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

VL 205313/2010 Os-5849/11 , Stran 40
VL 205313/2010 Os-5849/11
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub­ljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Ferdinandu Trinker, Dvorakova ulica 5, Maribor, zaradi izterjave 1.255,42 EUR, sklenilo. dolžniku Ferdinandu Trinker, Dvorakova ulica 5, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Tamara Fugina, Titova cesta 2a, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 11. 2011