Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

VL 210994/2010 Os-5822/11 , Stran 40
VL 210994/2010 Os-5822/11
Okrajno sod. v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Cirilu Rozman, Koschutawag 2 AT, Ferlach, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik mag. Janez Ahlin, Kolodvorska ulica 7, Ljub­ljana, zaradi izterjave 883,52 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Rozman Cirilu se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj. Za začasnega zastopnika upravičenega za sprejemanje pisanj se postavi odvetnik mag. Janez Ahlin, Kolodvorska ulica 7, Ljub­ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 11. 2011