Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

VL 115302/2011 Os-5821/11 , Stran 40
VL 115302/2011 Os-5821/11
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub­ljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub­ljana, proti dolžniku Miranu Oblak, Trboje 25A, Kranj, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Jelka Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, zaradi izterjave 3.493,96 EUR, sklenilo: dolžniku Miranu Oblak, Trboje 25A, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jelka Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 11. 2011