Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

P 179/2010 Os-5819/11 , Stran 40
P 179/2010 Os-5819/11
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Antona Bukovec, stanujoč Mrtvice 4, p. Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega, zoper tožene stranke Franca Zupančič in ostale, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 500,00 EUR, izven naroka dne 13. 12. 2011, sklenilo: toženi stranki 1. Anica Valentan, Bernavska 23, p. Maribor, 2. Sonja Patricija Jurkas, Dolenje Skopice 39, p. Krška vas, 3. Viljem Zupančič, Maistrova 8, p. Brežice, 4. Dragica Sokolovič, Gorjanska 11, p. Kostanjevica na Krki, 5. Milan Luskovec, Cesta 4. julija 62b, p. Krško, 6. Stanka Pacek, Drnovo 69, p. Leskovec pri Krškem, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala tožene stranke v pravdni zadevi z opr. št. P 179/2010.
Okrajno sodišče v Krškem dne 13. 12. 2011