Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

N 131/2009 Os-5556/11 , Stran 40
N 131/2009 Os-5556/11
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku nepravdni postopek za razveljavitev listine med predlagateljem Panteon Group d.o.o., Cesta Jake Platiše 13, Kranj, in nasprotnim udeležencem Repro – MS 03 d.o.o., Dolenjska cesta 242c, 1108 Ljub­ljana, zaradi razveljavitve listine. Izdajatelj menice Panteon Group d.o.o., Cesta Jake Platiše 13, Kranj, je izročil bianko menico na znesek 1.763,95 EUR z menično izjavo za zavarovanje svojih zapadlih in neporavnanih obveznosti nasprotnemu udeležencu, ki navedenih listin ni vrnil izdajatelju, po pozivu na vračilo pa izjavil, da jih je uničil. Zato sodišče poziva tistega, ki ima menico v rokah, da jo pokaže sodišču v roku 60 dni od dneva tega oklica. Po preteku navedenega roka bo sodišče navedeno listino razveljavilo.
Okrajno sodišče v Kranju dne 17. 11. 2011