Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Dn 6200000470/2011 Os-5818/11 , Stran 40
Dn 6200000470/2011 Os-5818/11
Okrajno sodišče v Sežani na predlog Silvestra Tomažiča, Tublje pri Hrpeljah 2 a, Kozina, oklicuje začetek postopka za izbris stare hipoteke, pri parc. št. 1474/6, k.o. 2560 Hrpelje, in sicer po posojilni pogodbi z dne 24. 9. 1980, vknjižene zastavne pravice za posojilno terjatev, v znesku stopetdesettisoč dinarjev s 4% obrestmi in pripadki v korist Jugoslovanske izvozne in kreditne banke Beograd, Poslovne enote Koper, na breme 1/2-vice last Tomažič Silvestra – vpis pod Dn. št. 1339/80, vloženo 26. 9. 1980. Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v treh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe, sklenjene dne 24. 9. 1980, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani dne 13. 12. 2011