Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

SV 907/11 Ob-6011/11 , Stran 39
SV 907/11 Ob-6011/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 907/11, z dne 28. 12. 2011, je nepremičnina, stanovanje št. 6, v izmeri 30,61 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Delavska ulica 10, k.o. 659 – Tabor (ID 659-2487-1), katere lastnik do celote je Aleksander Podgrajšek, stanujoč Prušnikova ulica 44, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe, z dne 16. 12. 2011, zastavljena v korist upnika Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, mat. št.: 5620112000, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Aleksandra Podgrajška, stanujočega Prušnikova ulica 44, 2000 Maribor, v višini 54.500,00 EUR s pripadki.