Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 2011-765 Ob-6015/11 , Stran 38
Št. 2011-765 Ob-6015/11
V skladu s 624. členom, 629. členom in ob smiselni uporabi 586. člena Zakona o gospodarskih družbah družba MLM-STORITVE d.o.o., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, obvešča, da je na Okrožno sodišče v Mariboru, dne 27. 12. 2011, predložila delitveni načrt družbe MLM-STORITVE d.o.o. Z oddelitvijo se bo iz prenosne družbe MLM-STORITVE d.o.o. na novo družbo preneslo del premoženja v skladu z delitvenim načrtom. Družbeniki družbe lahko na sedežu družbe vsak dan, med 8. in 14. uro, vpogledajo v delitveni načrt, letna poročila prenosne družbe, bilanco stanja prenosne družbe pred oddelitvijo, izkaz poslovnega izida prenosne družbe pred oddelitvijo, otvoritveno bilanco nove družbe, družbeno bilanco prenosne družbe. Upniki družbe, ki je udeležena pri oddelitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahko takšno pravico zahtevajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi oddelitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila.
MLM-STORITVE d.o.o. direktor Bojan Učakar