Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Št. 4780-186/2011-13 Ob-1003/12 , Stran 33
Št. 4780-186/2011-13 Ob-1003/12
Preklic
Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, objavlja preklic Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljub­ljana stavbno zemljišče parc. št. 43/15 in 43/22, oba k.o. Gradišče I. I. Prekliče se javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine stavbno zemljišče parc. št. 43/15, v izmeri 105 m2 in zemljišče parc. št. 43/22, v izmeri 1 m2, k.o. Gradišče I, Izhodiščni ceni 53.000,00 EUR, razpisana na dan 31. 1. 2012, ob 12. uri, v prostorih Mestne občine Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana. Javno zbiranje ponudb je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 93/11 z dne 18. 11. 2011, Ob-5488/11, in na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana z dne 18. 11. 2011. Besedilo preklica Javno zbiranje ponudb je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. II. Ta preklic javno zbiranje ponudb začne veljati takoj.
Mestna občina Ljubljana