Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

Ob-5988/11 , Stran 32
Ob-5988/11
Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona o zavodih in 22. člena Statuta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica razpisuje delovno mesto direktorja Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (m/ž). Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom in drugimi predpisi, izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – imeti mora univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, z opravljenim strokovnim izpitom; – imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, z ustreznimi organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi; – aktivno mora obvladati slovenski jezik. Kandidat mora k vlogi, s katero se prijavlja na razpis, priložiti svoj program dela zavoda in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa. Direktor bo imenovan za mandatno dobo 5 let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 16. 1. 2012, na naslov: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8 A, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom: za razpis.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica